Herrmann logo

kwaliteit met resultaat

Quick scan ISO27001

Het goed beveiligen van cruciale informatie is voor organisaties van groot belang. Immers, als dit soort informatie in verkeerde handen terecht komt kan dat verstrekkende gevolgen hebben. De ISO27001 biedt houvast om ook voor jouw organisatie informatiebeveiliging blijvend op de agenda te krijgen.

Om een eerste inzicht te verkrijgen in hoeverre je als organisatie al aan deze eisen voldoet, hebben wij een quickscan opgezet. Voer deze snelle quickscan vrijblijvend uit en krijg desgewenst kortbondig persoonlijk advies waar je als organisatie nog aan moet werken!

Start de scan