Herrmann logo

kwaliteit voor het mkb

Blygold verbetert

Blygold, opgericht in 1976 met hoofdkantoor in Houten, verbetert klimaatinstallaties onder meer door: Reiniging en onderhoud, coaten van componenten met eigen coatings, optimalisering en het upgraden van de techniek in bestaande installaties, metingen, inspecties en advies. Zo wordt ervoor gezorgd dat klimaatinstallaties ook na jaren nog uitstekend presteren, een hoog rendement behalen en langer in goede conditie blijven. Blygold Nederland telt vier vestigingen en heeft ca. 100 medewerkers in vaste dienst. Elke dag opnieuw wordt er kwaliteit geleverd, een van de pijlers van het succes en de groei van onderneming. Onlangs startte Blygold de samenwerking met Herrmann. Bob Schepers, financial controller, over de ervaringen en drijfveren.

Wat was voor jullie de aanleiding voor de samenwerking met Herrmann

“…we vinden het belangrijk dat er eenduidig gewerkt wordt. Oftewel of een klant nu met vestiging 1, 2, 3 of 4 samenwerkt, we willen er één lijn in hebben, van offerte tot factuur. Interne audits zien we als een perfect instrument om het gesprek aan te gaan met de vestigingen en eventuele verschillen bespreekbaar te maken. Daarnaast willen we onze faalkosten terugbrengen. Dat is de makkelijkste manier om onze resultaat op te krikken. Interne audits kunnen ook hier een aanjager in zijn. Deze audits willen we graag zelf doen, en vandaar hebben we een groep geselecteerd en een audittraining gedaan bij Herrmann…”.

Hoe hebben jullie deze training ervaren?

“…mijn eerste kennismaking met Herrmann was tijdens de webinar over audits. Toen al viel mij de prettige en praktische aanpak op. Dit beeld is nog versterkt bij de training. Je krijgt uitleg, onderbouwing, een echte audit en daar feedback op. Juist door deze mix, van kennis opdoen én deze in praktijk brengen, krijg je het auditeren in de vingers. En een interne audit is naar mijn overtuiging een prettig en constructief gesprek, met duidelijke conclusies waar we wat mee kunnen…”.

Is daar nog iets in opgevallen, positief of negatief?

“…er is best veel aandacht voor de ‘rol’ die je als auditor krijgt. Ik denk dat het heel sterk is dat we daar goed bij hebben stilgestaan. Want je komt niet ‘veroordelen’ of de ‘les lezen’ maar juist samen constateren hoe de vlag erbij hangt. Zo voorkom je allerlei discussies en leggen we de basis voor een verbeteractie. En daar gaat het ons om, immers Blygold verbetert!

Arnold Herrmann

Meer referenties