Herrmann logo

partner in kwaliteit

Informatie in veilige handen bij Goodzo

Goodzo, gevestigd in Zoetermeer, is een sterk groeiend IT-bedrijf. Naast het detacheren van jonge IT-ers beheert het de IT-infrastructuur van menige organisatie. Onlangs werd in samenwerking met Herrmann een managementsysteem voor informatiebeveiliging opgezet en ingevoerd. Hetgeen heeft geleid tot een ISO 27001 certificaat. Lees een stukje van de directeur en medeoprichter van Goodzo, over de opgedane ervaringen:

Wat is er bereikt met invoeren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging?

“…het allerbelangrijkste is dat er meer rust en vertrouwen is gekomen in de organisatie. Als IT-bedrijf ben je continu met informatie bezig en moet je je zaken daarvoor op orde hebben. Dat weet je natuurlijk. Maar hebben we onze informatiebeveiliging voldoende ingericht? Weten onze medewerkers wat er van ze verwacht wordt op dat vlak? Dit soort vragen die wil je gewoon beantwoord krijgen. Het traject dat we zijn ingegaan heeft ons hier enorm in geholpen. We hebben veel bevestiging gekregen, hier en daar wat zaken aangescherpt en al met al rust gecreëerd…”

Welke rol speelde Herrmann in dit traject?

“…vreemde ogen dwingen. Als je ergens een tijd rondloopt word je beetje bedrijfsblind. Je bent te veel onderdeel. Juist door een externe in te schakelen kun je zaken in beweging krijgen en houden. Met de consultant van Herrmann hebben we dat op een heel prettige en praktische wijze bereikt. Niet alleen door focus en continuïteit, maar vooral ook door kennis, ervaring en een frisse blik van buiten…”

Kun je een voorbeeld noemen wat er concreet is veranderd?

“…We hebben alle informatie waar we mee te maken hebben geïnventariseerd en vervolgens geclassificeerd. Dat hadden we niet zo duidelijk en heeft ons veel gebracht. Want na deze exercitie konden we gericht regels en maatregelen koppelen aan bepaalde informatie. Dat is gewoon keuzes maken. Daar hebben we wel goed over nagedacht, want je moet het werkbaar houden. Zo is voor ieder die bij ons werkt duidelijk wat wanneer geldt. En dat geeft rust en vertrouwen…”

Meer referenties