Herrmann logo

resultaat met kwaliteit

Quaker oats

Quaker oats, gevestigd in Rotterdam en bekend van onder meer Cruesli, schakelde Herrmann onlangs in voor het actualiseren van het managementsysteem. De ervaringen die we hier hebben opgedaan delen we graag.

Netto resultaat bij Quaker Oats: 15.000 documenten onder de loep

Maar liefst 15.000 documenten, met verschillende versies, op verschillende schijven en in een documentbeheerssysteem. Binnen de organisatie was onduidelijkheid betreffende eigenaarschap over documenten en versie beheer hiervan, waardoor de kans op fouten vergroot werd. Dit was de situatie zoals ik die onlangs aantrof bij Pepsico’s Quaker Oats toen ik daar startte afgelopen najaar. Ik mag oprecht zeggen dat ik trots ben op wat er bereikt is.  We zijn terug naar een paar honderd documenten, die allemaal beoordeeld zijn door de betrokkenen en vervolgens in een webomgeving gepubliceerd zijn. De eigenaren van de documenten zijn getraind en de gehele organisatie weet nu wat waar staat. Kortom, een situatie waarbij het managementsysteem weer voor je werkt.

Wil jij, net als Quaker Oats, een compact managementsysteem dat je helpt risico’s te beheersen? Neem dan contact met ons op!

Meer referenties