Herrmann logo

kwaliteit voor het mkb

gAvilar blikt terug op samenwerking met Herrmann

Het in Dordrecht gevestigde gAvilar is specialist in regelapparatuur voor de gasdistributie. De wortels van deze onderneming liggen bij de Meterfabriek Dordrecht, welke zijn oorsprong kent in 1858. Onder het motto “goed geregeld” worden op een robotlijn de bekende gasdrukregelaars geproduceerd. Maar ook gasdrukregelstations en onderhoud behoren tot het assortiment. gAvilar is een middelgroot bedrijf. Aan de kwaliteitsmanager, stelden we onlangs wat vragen over de samenwerking met Herrmann.

Waar zetten jullie Herrmann zoal voor in?

“…Vijf jaar geleden zijn we met “niets” begonnen. gAvilar ontstond vanuit een management buy out en in korte tijd moest er destijds een managementsysteem opgezet worden dat voldeed aan onder andere de ISO 9001, ISO14001 en de VCA. Dat hebben we destijds met hulp van Herrmann gedaan. Inmiddels staat dat systeem “als een huis” en schakelen we Herrmann in voor onder meer de interne audits…”

Waarom schakelen jullie Herrmann in voor de interne audits? Jullie kunnen dat toch ook zelf doen?

“…Een externe ziet dingen die wij niet meer zien, stelt vragen die wij niet meer stellen, verwondert zich over zaken die wij als normaal zijn gaan zien. Maar brengt ook een stuk continuïteit en denkt mee. Dat zijn precies die zaken we nodig hebben om het verbeterproces gaande te houden. Ons scherp houden. Bewust stilstaan waarom we bepaalde dingen doen. Nadenken waar verspilling zit. Of juist waar kansen liggen waar we het beter kunnen doen. Dat is ons doel…”

En wat wordt er dan zoal bereikt? Heb je een voorbeeld?

“…Zo doen wij bijvoorbeeld tweemaal per jaar een leveranciersbeoordeling. Dat ligt allemaal keurig vast, mooie overzichten etc. En natuurlijk voldoen we ermee aan alle eisen. Bij een van de interne audits kwam de vraag of leveranciers zelf iets zien van deze beoordelingen. Hoewel heel voor de hand liggend, hadden we daar gewoonweg niet bij stil gestaan. Oftewel, we komen samen tot de conclusie dat we een kans hebben om nog meer uit de leveranciersbeoordeling te halen. Dat is voor iedereen leuk én heel zinvol. Steeds stapje voor stapje beter…”

Heb je nog tips?

“…Externe hulp kan je organisatie echt verder helpen, maar kies wel een betrouwbare partner. Een partij die met je kan meedenken en gevoel heeft voor de praktijk binnen jouw organisatie. Dezelfde taal spreekt en verstaat. Kortom er moet een “click” zijn. Wij zijn heel blij met onze “click” met Herrmann…”

Meer referenties