Herrmann logo

actief in kwaliteit

Maximaal profijt

Metrohm Applikon, gevestigd in Schiedam, maakt onderdeel uit van het Zwitserse Metrohm. De onderneming biedt werk aan zo’n 80 medewerkers. De kernactiviteiten bestaan uit het ontwerpen, produceren en installeren van on-line analyzers en het leveren van laboratorium apparatuur. De aard en toepassing van de producten vraagt om een hoog en constant kwaliteitsniveau. De kwaliteitsmanager heeft hier een centrale rol. Sinds aanvang 2012 vervult onze consultant deze functie. In dienst van Herrmann werkt zij gedetacheerd voor enkele dagen per week bij Metrohm Applikon.

Waarom hebben jullie een externe kwaliteitsmanager via Herrmann in de arm genomen?

Timoer Frelink, algemeen directeur bij Metrohm Applikon: "De groei en de noodzaak om onze zorg voor kwaliteit op een goede en continu basis in te vullen, vraagt om iemand die ons bij de les houdt. We nemen ons van alles voor, maar leven ook erg bij de waan van de dag. Een externe, die een goede klik heeft met onze medewerkers, zorgt ervoor dat we zaken afmaken. Naar mijn overtuiging is zo’n rol bij uitstek geschikt voor iemand van buiten de organisatie, die hier 1-2 dagen per week is."

Hoe is het om als eerste baan zo’n functie te vervullen?

Onze consultant: "Natuurlijk is dat best lastig. Bij Metrohm Applikon werken vooral veel technici. Ikzelf ben dat helemaal niet. Maar dat pakt eigenlijk juist goed uit. Er is technische kennis in overvloed bij Metrohm Applikon, mijn toegevoegde waarde ligt bij het bespreekbaar maken van knelpunten en het zorgen dat voorgenomen maatregelen praktijk worden. Kortom, de zaak in beweging houden. Dat vraagt wel om bepaalde persoonlijke kenmerken, en daar beschik ik geloof ik over. En daar waar ik tekortkom, word ik ondersteund door ofwel Herrmann, ofwel Timoer. Al met al, hartstikke leuk, leerzaam en zinvol werk!”

En wat is er zoal bereikt sinds aanvang 2012?

Timoer: "Eigenlijk zijn dat twee zaken. Allereerst dat we een basis gelegd hebben in de vorm van een kwaliteitssysteem. Dit systeem beschrijft op een beknopte en overzichtelijke wijze wie voor welke kritieke stappen verantwoordelijk is. Het feit dat die basis er is én wordt geaccepteerd door de organisatie, zie ik als een enorme stap voorwaarts. Maar ook krijgen we het verbeterproces steeds beter onder de knie. We leren van fouten, pakken bevindingen uit audits op, luisteren naar ervaringen van klanten, kortom elke dag worden we wat beter. Dat is goed voor het bedrijf en motiverend voor alle betrokkenen."

Onze consultant: "Neem bijvoorbeeld de klachten. Er was natuurlijk het nodige, maar we hebben een aanzienlijke verbeterslag gemaakt. Klachten komen nu in het CRM systeem. Zo kan iedereen zien welke klachten er zijn en wat de status is. Dat vergemakkelijkt en versnelt de afhandeling enorm. Daar hebben Metrohm Applikon én haar klanten iedere dag profijt van!

Meer referenties