Herrmann logo

resultaat met kwaliteit

Terberg Kinglifter met Herrmann in de lift

Terberg Kinglifter is deel van de Koninklijke Terberg Group b.v. en heeft wereldwijd meer dan 3.000 medewerkers in 15 landen. Terberg is actief in onder andere het ontwikkelen, produceren en modificeren van speciale transportvoertuigen. Een bijzonder voorbeeld daarvan is de meeneemheftruck, die achter een vrachtwagen gemonteerd kan worden zodat er altijd een heftruck is bij bestemming en toepasselijk 'Kinglifter' genaamd. Afgelopen jaar heeft Herrmann interne audits en normkennis-training mogen verzorgen bij Terberg Kinglifter. Haye Osinga, Manager Engineering & Assembly at Terberg Kinglifter bij Terberg Kinglifter, sprak ik hierover.

Hoe heb je de samenwerking met Herrmann ervaren?

"De interne audits heb ik als prettig ervaren, waarbij er een open en goede sfeer is bij de audits. Door de audits kwamen we er toch achter, dat theorie soms niet helemaal met de praktijk klopt. Voor de samenwerking deden we zelf de interne audits, maar met veel wisselingen van de wacht viel dit een aantal keer in het water."

Hebben de interne audits daarmee ook nut? 

"Met een externe interne auditor kun je de audits vast inplannen en is de uitvoering verzekerd. Daarnaast wordt er door vreemde ogen en met een objectieve blik naar zaken gekeken, waardoor de uitkomsten ook serieuzer worden genomen.  Een gevolg van de samenwerking is bijvoorbeeld het samen opstellen van een concrete auditplanning. Al met al een prima manier om zaken scherp te krijgen en, wat het belangrijkste is, de audits leiden tot verbetering! Dat wil zeggen, als we tenminste onze mensen blijven aanjagen."

En die training dan?

"Na de interne audits, hebben we ook de normkennis-training uit laten voeren. Het doel hiervan was de normelementen te doorgronden en te begrijpen wat hiermee bedoeld werd. Dat is heel concreet en laagdrempelig gedaan door de normelementen stap voor stap te doorlopen en te vertalen naar onze organisatie. Door de training merk je dat de normen meer zijn gaan leven binnen het MT en de directie, en dat helpt om de boel in beweging te houden."

Wat zou je potentiële nieuwe klanten van Herrmann willen meegeven?

"Adviesbureau Herrmann is goed in het uitvoeren van interne audits. De audits zelf zijn helder, duidelijk en toegankelijk.  Daarbij is de aanpak van Herrmann zeer praktisch en hebben de auditoren goede kennis van zaken. Daarnaast zijn ze ook bereid om desgevraagd advies te geven, hoe er omgegaan kan worden met de uitkomsten van audits, zodat we het zelf niet helemaal hoeven uitzoeken."

Meer referenties