Herrmann logo

kwaliteit met resultaat

10 tips om praktisch om te gaan met risico’s en kansen

Aan de aandacht voor risico’s zal het zeker niet liggen. In de ISO9001: 2015 komt het woord ‘risico’ maar liefst 49 maal voor.

Hieronder krijg je wat tips om binnen je organisatie praktisch en zinvol met dit onderwerp aan de gang te gaan:

1) Praat in dezelfde taal

Als je aan de gang gaat met risico’s is het wel zo handig wat begrippen scherp te hebben. Waar hebben we het eigenlijk over? En waar zou het wat kunnen toevoegen? Een risico is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. Sommigen vinden het duidelijker in formulevorm:

Risico = Kans x gevolg

Zorg dat deze begrippen helder zijn!

2) De zin en de onzin

Van cruciaal belang is om je realiseren dat er altijd en overal risico’s zijn. Of het nu gaat om ontevreden klanten, leveranciers die failliet gaan of medewerkers die vertrekken. Uitsluiten van alle risico’ s is ondoen- lijk en niet zinvol. Er op een praktische wijze over nadenken en nagaan wat je kunt doen om zaken beter ‘beheersbaar’ te houden is zeker zinvol. Dit gebeurt gelukkig vrijwel bij iedere organisatie, meer of minder expliciet.

3) Maak het niet onnodig groot: focus op de doelen

Verder lezen?

Vul onderstaande gegevens in en ontvang de whitepaper in je e-mail!