Herrmann logo

kwaliteit voor het mkb

10 tips om praktisch om te gaan met risico’s en kansen

Aan de aandacht voor risico’s zal het zeker niet liggen. In de ISO9001: 2015 komt het woord ‘risico’ maar liefst 49 maal voor.

Hieronder krijg je wat tips om binnen je organisatie praktisch en zinvol met dit onderwerp aan de gang te gaan:

1) Praat in dezelfde taal

Als je aan de gang gaat met risico’s is het wel zo handig wat begrippen scherp te hebben. Waar hebben we het eigenlijk over? En waar zou het wat kunnen toevoegen? Een risico is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. Sommigen vinden het duidelijker in formulevorm:

Risico = Kans x gevolg

Zorg dat deze begrippen helder zijn!

2) De zin en de onzin

Van cruciaal belang is om je realiseren dat er altijd en overal risico’s zijn. Of het nu gaat om ontevreden klanten, leveranciers die failliet gaan of medewerkers die vertrekken. Uitsluiten van alle risico’ s is ondoen- lijk en niet zinvol. Er op een praktische wijze over nadenken en nagaan wat je kunt doen om zaken beter ‘beheersbaar’ te houden is zeker zinvol. Dit gebeurt gelukkig vrijwel bij iedere organisatie, meer of minder expliciet.

3) Maak het niet onnodig groot: focus op de doelen

Een risico is alleen een risico omdat er een doel is. Anders gezegd zonder doelen doe je niets. Wanneer je niet weet wat er bereikt moet worden kun je niet over risico’s nadenken. Dus zorg ervoor dat er doelen zijn en focus je daarop bij het nadenken over risico’s.

4) Organiseer een interactieve sessie

Juist door samen met de sleutelfiguren binnen je organi- satie over risico’s na te denken stimuleer je bewustzijn. Dat is op zich al pure winst. Waarom doen we een kredietwaardigheidsonderzoek bij een nieuwe klant? Waarom is er een ‘second source’ voor dit onderdeel in ons product? Etc. etc. De ervaring leert dat er vaak al heel veel is. En meestal niet zonder reden.

5) Benader het vanuit de doelen

Juist door het te benaderen vanuit de doelen maak je het ‘klein’ en dus behapbaar. Wat zijn de kansen en risico’s die samenhangen met ons doel om minimaal 95% leverbetrouwbaarheid te halen? Of een klant- tevredenheidsscore van minimaal een 7,5. Etc. etc.

6) Gebruik je gezond boerenverstand

Blijf weg van allerlei ingewikkelde modellen. Je maakt er de zaak alleen maar complex mee en dat schrikt af. Vertrouw op het gezond boerenverstand van jezelf en je collega’s.

7) Druk risico’s uit in getallen.

Juist door het sommetje te maken van kans x gevolg ben je in staat om prioriteiten te stellen. Je zult zien, niet alles is even belangrijk (gelukkig maar).

8) Zet interne audits in

Juist voor de grote risico’s wil je kort op de bal zitten. Geen papieren oplossingen, maar oplossingen in de praktijk. Interne audits vormen een uitgelezen moment om daar kritisch naar te laten kijken. Neem de grootste risico’s op in het auditplan en geef ze mee als aandachtspunt aan de interne auditoren.

9) Houd het actueel

Probeer eens per jaar, samen met de sleutelfiguren binnen je bedrijf, de bovenstaande oefening te herhalen. Is het allemaal nog even actueel? Of inmiddels door de tijd achterhaald? Zijn de doelen nog gelijk? Hebben de acties hun effect gehad? Juist door daar weer samen doorheen te gaan houd je het actueel en dus zinvol. Het is vaak praktisch om dit mee te nemen met de directiebeoordeling.

10) Beheersen ≠ documenteren

Tot slot: risico’s beheersen is niet gelijk aan docu- menteren. Realiseer je, het is allemaal mensenwerk. Dikke manuals, lijvige teksten, het doet de zaak zelden goed. Duidelijkheid over verantwoorde- lijkheden wel. Maar liefst in 9 van de 10 gevallen zit daar de oorzaak.


Wilt u meer informatie over dit onderwerp. Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Wij denken graag met u mee.

Meer inspiratie