Herrmann logo

kwaliteit met resultaat

De auditor en de voetbalcoach, wat hebben zij gemeen? (en waarom audits nuttig kunnen zijn)

Om te begrijpen welke bijdrage audits aan een organisatie kunnen leveren, moeten we even teruggaan naar de betekenis van managementsystemen. Managementsystemen zijn er om bedrijven toekomstgericht, juridisch correct en risicobewust te besturen. Maar al te vaak hebben managementsystemen echter het imago "bureaucratisch, stoffig en een belemmering voor innovatie" te zijn. Als audits er dan op gericht zijn alleen te controleren of "de bureaucratie wordt nageleefd", doet dat de zaak weinig goed.


De voetbalcoach en de auditor

Hoe kunnen organisaties uit deze vicieuze cirkel breken? Hoe kunnen audits helpen? Welke randvoorwaarden moeten worden gecreëerd?

Als een voetbalteam een toernooi wil winnen, zal de coach tussentijdse doelstellingen vaststellen, de sterke en zwakke punten van zijn eigen team en dat van de tegenstander bekijken, strategie en tactiek bepalen, mogelijke wedstrijdopstellingen bepalen en de training afstemmen op het winnen van de individuele wedstrijden. Tijdens de voorbereidingsfase voor het toernooi en tijdens de individuele wedstrijden wordt het team voortdurend "bijgesteld" om de gestelde doelen te bereiken (tactiek aangepast, spelers gewijzigd, enz.). Na het toernooi mogen verslaggevers vragen beantwoorden: Wat waren de succesfactoren voor de overwinning? Waarom is het ons deze keer niet gelukt?

Wat voetbalfans hier kunnen volgen is, in managementsysteemtaal, de zogenaamde PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) - de basis van elk strategisch en operationele bedrijfsvoering:

  • Plan: Wij bepalen wat wij willen bereiken en hoe.
  • Doen: Wij voeren uit wat wij willen doen.
  • Check: Wij controleren of wij nog steeds "op koers" liggen om onze doelen te bereiken.
  • Act: Wij corrigeren als wij onze gewenste resultaten en doelen niet lijken te bereiken. We gebruiken ons potentieel en ontwikkelen ons verder.

Kortom, wij zijn een lerende organisatie die zich aanpast aan noodzakelijke veranderingen door middel van reflectie en innovatie, waarbij de risico's worden "beheerst" en de mogelijkheden op passende wijze worden benut.

Audits zijn een middel tot bezinning en evaluatie

Audits geven antwoord op de vragen voor de bedrijfsvoering:

  • Doen we de dingen zoals gepland? (Conformiteit)
  • Doen wij de juiste dingen en op een manier die ons in staat stelt onze doelstellingen te blijven bereiken? (Effectiviteit)
  • Welke risico's kan de onderneming lopen als wij niet tijdig tegenmaatregelen nemen? Welke andere mogelijkheden kunnen we benutten? (Innovatie).

Ervan uitgaande dat de audits zo worden uitgevoerd maakt de discussie over de zin van audits overbodig. De geïnvesteerde tijd wordt terugverdiend door het feit dat de maatregelen zorgen dat zwakheden weg worden gewerkt.

Bron: door Andrea Kruck, https://kwaliteit-in-bedrijf.nl/de-auditor-en-de-voetbalcoach-wat-hebben-zij-gemeen/

Inspiratiebron

Herrmann Beachvolleybal 2023
Teamspirit
Tips voor zinvolle controles en inspecties
Team Hermann in de groei
Waarom is ISO 9001-certificatie ondanks alles toch zo populair?
Auditstress
Een bevinding? Help!
Confed zet stappen (samen met Herrmann)
Even voorstellen
Herrmann Beach Volleyball 2022
De auditor en de voetbalcoach, wat hebben zij gemeen? (en waarom audits nuttig kunnen zijn)
Video: Verspilling voorkomen
De kracht van tegenspraak in het nemen van beslissingen
Trainingen voor de food, zo maken we het verschil
Is die negatieve feedback echt zo onterecht als je denkt?
Video: Borgen wat goed gaat
Video: Luisteren naar klanten
Video: Leren van fouten
Voor wat hoort wat
Webinars bij Herrmann
Klantenfeedback als aanjager voor het verbeterproces
Tips voor het vinden en aanpakken van Root Causes
Leren van fouten is geld verdienen!
Herrmann kennismaking
Werken aan verbeteringen, samen met de leverancier
Tips voor een klanttevredenheidsonderzoek met impact
Voorzorg is vergif
Tips voor online audits
Inzet werkstudent
Workshops van Herrmann? Een unieke kans om van elkaar te leren
Beach Volleybal 2019; een daverend succes!
Team Herrmann groeit
Herrmann Beach Volleyball 2019
Wat verstaan we onder informatie?
De zin en onzin van klanttevredenheidsonderzoeken
Begin met de 'grote vissen'
Overwegingen bij interne audits
10 tips voor een compact kwaliteitsmanagementsysteem
10 tips voor de management review
Wollig gedoe (of juist niet)
10 tips om klachten om te zetten in verbetering
Ezelsbruggetjes voor een goed gesprek
10 tips voor succesvolle leveranciersaudits
Audit tips van de kenners
Tips voor praktische informatiebeveiliging
Top 10 tips voor interne audits
Top 10 tips voor het aanpakken van faalkosten
10 tips over risico’s en kansen
Quikscan ISO27001