Herrmann logo

kwaliteit voor het mkb

De kracht van tegenspraak in het nemen van beslissingen

Het is 28 januari 1986 wanneer zeven astronauten die zich aan boord van de spaceshuttle Challenger bevinden om het leven komen. Oorzaak: defecte afsluitringen. Technici hadden vooraf hun twijfels uitgesproken over de lancering omdat het die nacht had gevroren. De ringen waren volgens hen niet bestand tegen de kou. Maar NASA en de bemanning waren ongeduldig. Slechts 73 seconden na de lancering spatte het ruimteveer uiteen.

In 2003 gaat het weer mis en verongelukt spaceshuttle Columbia. Ook hierbij komen zeven astronauten om. Dit keer vanwege een beschadigd hitteschild. En ook nu waren technici vooraf kritisch geweest op het materiaal. Maar de deadline zette alles en iedereen onder druk.

De kracht van tegenspraak in het nemen van beslissingen

Een voorbeeld als dit laat zien wat er gebeurt als critici vraagtekens plaatsen bij mooie plannen terwijl de druk op de ketel staat en er gepresteerd moet worden. Tegenwerpingen worden dan gemakshalve weggewuifd. Soms komen partijen daarmee weg, vaak keert het zich tegen ze.

Daarnaast, een beslissing wordt er sowieso niet beter van. Twee weten nog altijd meer dan één. Ieder mens heeft tenslotte z’n eigen tunnelvisie. Ook al is die tunnel nog zo breed, het loont om ook naar anderen te luisteren.

En dus organiseren bedrijven medezeggenschap, ideeënbussen en instemmingsrondes voor medewerkers. Formeel en op papier is tegenmacht vaak dan ook prima georganiseerd. Maar in de praktijk komt het er niet van. Tegenspraak is tenslotte lastig. Collega’s die beren op de weg zien hebben namelijk vaak wél een punt. En daar zit een projectleider niet altijd op te wachten. Zijn project zit tenslotte net lekker in de ‘flow’, de deadline wordt gehaald en alles gaat zoals het moet gaan. Als er dan opeens lastige vragen komen die weliswaar hout snijden maar er ook voor zorgen dat een project moet worden stopgezet, uitgesteld of opnieuw moet worden ingericht, dan is dat op z’n zachtst gezegd vervelend.

De terughoudendheid van veel medewerkers en leidinggevenden om beren op de weg te omarmen kan met name funest zijn voor organisaties die wendbaar en innovatief willen zijn. Aan hen de uitdaging om medewerkers de ruimte te geven om te leren, om fouten te mogen maken en om zichzelf te verbeteren.

Dat is moeilijk, zo niet onmogelijk, binnen een organisatiecultuur waar senioriteit leidend en dwingend is en fouten worden afgestraft. Of in een organisatie waar de focus vooral ligt op targets, deadlines en prestaties en minder op de ontwikkeling en inbreng van medewerkers. Binnen dergelijke culturen wordt tegenspraak vaak weggewuifd. Te tijdrovend. Te lastig.

Toch zouden moderne organisaties die flexibel en innovatief willen zijn op z’n minst kunnen experimenteren met tegenspraak van andersdenkenden. Een onderzoekende en nieuwsgierige houding helpt daarbij. “Hier is mijn plan, wat vinden jullie ervan? Is dit realistisch en uitvoerbaar?” Wie daadwerkelijk openstaat voor de ideeën en meningen van anderen, deze op waarde schat en meeneemt in het eindresultaat, is naar alle waarschijnlijkheid beter af.

Uiteraard is tegenmacht geen wondermiddel. Want ook in dit geval moeten we openstaan voor andere meningen en andere oplossingen. Soms loont het wél dat één persoon de leiding neemt en eigenhandig een besluit neemt. In tijden van acute crisis bijvoorbeeld.

Zeker daar waar macht in het spel is, en het verleidelijk is om de eigen wil door te drukken, is het op z’n minst het experiment waard om het anders te doen. Om wél te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. En om wél te accepteren dat we zelf niet altijd alles beter weten. Dat we ook maar gewoon mensen zijn die anderen nodig hebben om samen tot een beter resultaat te komen.

Uit : Consultancy.nl (01 juni 2021), https://www.consultancy.nl/nieuws/34896/de-kracht-van-tegenspraak-in-het-nemen-van-beslissingen

Meer inspiratie

Inspiratiebron

Herrmann Beachvolleybal 2023
Teamspirit
Tips voor zinvolle controles en inspecties
Team Hermann in de groei
Waarom is ISO 9001-certificatie ondanks alles toch zo populair?
Auditstress
Een bevinding? Help!
Confed zet stappen (samen met Herrmann)
Even voorstellen
Herrmann Beach Volleyball 2022
De auditor en de voetbalcoach, wat hebben zij gemeen? (en waarom audits nuttig kunnen zijn)
Video: Verspilling voorkomen
De kracht van tegenspraak in het nemen van beslissingen
Trainingen voor de food, zo maken we het verschil
Is die negatieve feedback echt zo onterecht als je denkt?
Video: Borgen wat goed gaat
Video: Luisteren naar klanten
Video: Leren van fouten
Voor wat hoort wat
Webinars bij Herrmann
Klantenfeedback als aanjager voor het verbeterproces
Tips voor het vinden en aanpakken van Root Causes
Leren van fouten is geld verdienen!
Herrmann kennismaking
Werken aan verbeteringen, samen met de leverancier
Tips voor een klanttevredenheidsonderzoek met impact
Voorzorg is vergif
Tips voor online audits
Inzet werkstudent
Workshops van Herrmann? Een unieke kans om van elkaar te leren
Beach Volleybal 2019; een daverend succes!
Team Herrmann groeit
Herrmann Beach Volleyball 2019
Wat verstaan we onder informatie?
De zin en onzin van klanttevredenheidsonderzoeken
Begin met de 'grote vissen'
Overwegingen bij interne audits
10 tips voor een compact kwaliteitsmanagementsysteem
10 tips voor de management review
Wollig gedoe (of juist niet)
10 tips om klachten om te zetten in verbetering
Ezelsbruggetjes voor een goed gesprek
10 tips voor succesvolle leveranciersaudits
Audit tips van de kenners
Tips voor praktische informatiebeveiliging
Top 10 tips voor interne audits
Top 10 tips voor het aanpakken van faalkosten
10 tips over risico’s en kansen
Quikscan ISO27001