Herrmann logo

kwaliteit voor het mkb

Wat verstaan we onder informatie

Bij informatiebeveiliging wordt er vaak gedacht aan persoonsgegevens. Echter, er is meer informatie die kritisch kan zijn voor een organisatie. We geven je een aantal voorbeelden mee:

  • Vertrouwelijke ontwerpgegevens. Als bijvoorbeeld technische tekeningen in handen komen van een concurrent, omdat er niet vertrouwelijk mee om gegaan is, dan kan dit verregaande gevolgen hebben voor de continuïteit (vertrouwelijkheid).

  • Beschikbaarheid van instructies. Als er instructies zijn voor het assembleren van je eindproduct, dan wil je dat de betrokkenen deze altijd kunnen inzien. Je maakt ze immers niet voor niets. Mocht men er niet bij kunnen dan kan dit tot gevolg hebben dat je achteraf zaken moet herstellen. En dus onnodig kosten maakt (beschikbaarheid).

  • Betrouwbare meetgegevens. Er worden besluiten genomen op basis van gegevens. Zonder betrouwbare gegevens ben je stuurloos. Als een apparaat beoordeeld wordt op basis van testdata dan moet je kunnen vertrouwen op deze data (integriteit).

Wil jij op een praktische wijze de risico’s die gepaard gaan met informatie aanpakken? Vertrouwen geven aan partijen die informatie met jou delen? Neem contact met ons op.

Meer inspiratie Bel me