Herrmann logo

kwaliteit met resultaat

Werken aan verbeteringen, samen met de leverancier

Herrmann is inmiddels ruim 25 jaar actief op het gebied van kwaliteitszorg. Er werd en wordt vooral veel gedaan voor ondernemingen met een omvang van 25 tot 250 medewerkers. Vaak betreft het ondernemingen die ‘iets met techniek hebben’. Te denken valt aan producenten van laboratoriumapparatuur, aannemers, ICT-dienstverleners, maar ook handelsondernemingen of machinebouwers. Samen wordt gewerkt aan verbeteracties. Of het nu gaat om interne audits, klanttevredenheidsonderzoeken of leveranciersmanagement. Laura Kiffen-Niazy van Herrmann over haar ervaringen met leveranciersmanagement.

"Waarom is kwaliteitszorg bij de inkoop eigenlijk van belang, wat is er te winnen?"
Wat mij regelmatig opvalt is dat ondernemingen weinig energie besteden aan het verbeteren van de inkoop. Natuurlijk, als blijkt dat er fouten gemaakt zijn bij de levering, dan wordt daar op gereageerd en problemen opgelost. Er worden brandjes geblust, maar weinig ondernomen om herhaling te voorkomen. En dat is naar mijn mening een gemiste kans.

"Wat zou er dan moeten gebeuren?"
Allereerst denk ik dat je als organisatie moet bepalen welke leveranciers van strategisch belang zijn. Dat zijn veelal leveranciers waar je niet 1-2-3 een alternatief voor hebt én die cruciaal zijn voor de continuïteit en de kwaliteit. Vervolgens moet je zien te komen tot een zo optimaal mogelijke samenwerking met deze cruciale partners. Zoek de leverancier op, ga echt kijken wat ze doen en hoe ze voor je werken. Initieer regelmatig overleg waarbij beide partijen kunnen aangeven waar knelpunten zitten. En maak daarover afspraken, wie gaat wat en wanneer doen om de knelpunten aan te pakken. Wees zo open mogelijk, zorg dat de leverancier vooruit kan denken, bijvoorbeeld door hem vroegtijdig te betrekken bij de productontwikkeling. Stimuleer dat de leverancier meedenkt en meewerkt aan verbeteringen aan het product, de dienst en het proces. En tot slot, ga bij fouten niet zitten ‘zwarte pieten’, maar zoek naar de oorzaak en probeer die samen aan te pakken. Eigenlijk volledig vergelijkbaar hoe je met je eigen medewerkers omgaat.

"En zou je dan ook nog leveranciersaudits moeten doen?"
Jazeker, vooral bij die eerdergenoemde strategische leveranciers. Met name als iemand zonder vooroordelen die audit doet, iemand die buiten de dagelijkse relatie staat. Die kan vaak goede vragen stellen en zaken aan de orde stellen waar je anders niet toe komt. Bij alle leveranciersaudits die ik meegemaakt heb, kwamen er verbetermogelijkheden waar alle belanghebbenden enthousiast over waren. Dat zegt al genoeg.

Meer weten? Neem contact met ons voor de mogelijkheden

Meer inspiratie Bel me