Herrmann logo

partner in kwaliteit

Werken aan verbeteringen, samen met de leverancier

Herrmann is inmiddels ruim 30 jaar actief op het gebied van kwaliteitsmanagement. Er werd en wordt vooral veel gedaan voor ondernemingen met een omvang van 25 tot 500 medewerkers. Vaak betreft het ondernemingen die ‘iets met techniek hebben’. Te denken valt aan producenten van laboratoriumapparatuur, aannemers, ICT-dienstverleners, maar ook handelsondernemingen of machinebouwers. Samen wordt gewerkt aan verbeteracties. Of het nu gaat om interne audits, klanttevredenheidsonderzoeken of leveranciersmanagement. Onze consultant van Herrmann over haar ervaringen met leveranciersmanagement.

"Waarom is kwaliteitsmanagement bij de inkoop eigenlijk van belang, wat is er te winnen?"
Wat mij regelmatig opvalt is dat ondernemingen weinig energie besteden aan het verbeteren van de inkoop. Natuurlijk, als blijkt dat er fouten gemaakt zijn bij de levering, dan wordt daar op gereageerd en problemen opgelost. Er worden brandjes geblust, maar weinig ondernomen om herhaling te voorkomen. En dat is naar mijn mening een gemiste kans.

"Wat zou er dan moeten gebeuren?"
Allereerst denk ik dat je als organisatie moet bepalen welke leveranciers van strategisch belang zijn. Dat zijn veelal leveranciers waar je niet 1-2-3 een alternatief voor hebt én die cruciaal zijn voor de continuïteit en de kwaliteit. Vervolgens moet je zien te komen tot een zo optimaal mogelijke samenwerking met deze cruciale partners. Zoek de leverancier op, ga echt kijken wat ze doen en hoe ze voor je werken. Initieer regelmatig overleg waarbij beide partijen kunnen aangeven waar knelpunten zitten. En maak daarover afspraken, wie gaat wat en wanneer doen om de knelpunten aan te pakken. Wees zo open mogelijk, zorg dat de leverancier vooruit kan denken, bijvoorbeeld door hem vroegtijdig te betrekken bij de productontwikkeling. Stimuleer dat de leverancier meedenkt en meewerkt aan verbeteringen aan het product, de dienst en het proces. En tot slot, ga bij fouten niet zitten ‘zwarte pieten’, maar zoek naar de oorzaak en probeer die samen aan te pakken. Eigenlijk volledig vergelijkbaar hoe je met je eigen medewerkers omgaat.

"En zou je dan ook nog leveranciersaudits moeten doen?"
Jazeker, vooral bij die eerdergenoemde strategische leveranciers. Met name als iemand zonder vooroordelen die audit doet, iemand die buiten de dagelijkse relatie staat. Die kan vaak goede vragen stellen en zaken aan de orde stellen waar je anders niet toe komt. Bij alle leveranciersaudits die ik meegemaakt heb, kwamen er verbetermogelijkheden waar alle belanghebbenden enthousiast over waren. Dat zegt al genoeg.

Meer weten? Neem contact met ons voor de mogelijkheden

Meer inspiratie Bel me

Inspiratiebron

Herrmann Beachvolleybal 2023
Teamspirit
Tips voor zinvolle controles en inspecties
Team Hermann in de groei
Waarom is ISO 9001-certificatie ondanks alles toch zo populair?
Auditstress
Een bevinding? Help!
Confed zet stappen (samen met Herrmann)
Even voorstellen
Herrmann Beach Volleyball 2022
De auditor en de voetbalcoach, wat hebben zij gemeen? (en waarom audits nuttig kunnen zijn)
Video: Verspilling voorkomen
De kracht van tegenspraak in het nemen van beslissingen
Trainingen voor de food, zo maken we het verschil
Is die negatieve feedback echt zo onterecht als je denkt?
Video: Borgen wat goed gaat
Video: Luisteren naar klanten
Video: Leren van fouten
Voor wat hoort wat
Webinars bij Herrmann
Klantenfeedback als aanjager voor het verbeterproces
Tips voor het vinden en aanpakken van Root Causes
Leren van fouten is geld verdienen!
Herrmann kennismaking
Werken aan verbeteringen, samen met de leverancier
Tips voor een klanttevredenheidsonderzoek met impact
Voorzorg is vergif
Tips voor online audits
Inzet werkstudent
Workshops van Herrmann? Een unieke kans om van elkaar te leren
Beach Volleybal 2019; een daverend succes!
Team Herrmann groeit
Herrmann Beach Volleyball 2019
Wat verstaan we onder informatie?
De zin en onzin van klanttevredenheidsonderzoeken
Begin met de 'grote vissen'
Overwegingen bij interne audits
10 tips voor een compact kwaliteitsmanagementsysteem
10 tips voor de management review
Wollig gedoe (of juist niet)
10 tips om klachten om te zetten in verbetering
Ezelsbruggetjes voor een goed gesprek
10 tips voor succesvolle leveranciersaudits
Audit tips van de kenners
Tips voor praktische informatiebeveiliging
Top 10 tips voor interne audits
Top 10 tips voor het aanpakken van faalkosten
10 tips over risico’s en kansen
Quikscan ISO27001