Herrmann logo

partner in kwaliteit

De Auditorspool: voor audits met resultaat

Herrmann voert al 25 jaar audits uit in het midden- en kleinbedrijf. De kennis en ervaring die is opgedaan heeft geleid tot een uniek initiatief: een uitwisselingsprogramma voor interne auditoren uit het midden- en klein bedrijf. Aan Arnold Herrmann, stelden we wat vragen over de beweegredenen en vooral waarom je hier aan zou moeten meedoen.


Waarom dit initiatief?

Arnold: “...Vooral in de wat kleinere organisaties zien we dat het erg lastig is interne audits nuttig te houden. Het wordt zomaar een ‘herhaling van zetten’. De auditor, die vaak al jaren de interne audits doet, weet het antwoord al op zijn vragen. Hoewel je een zeer goede auditor bent, is voorkennis ‘funest’. Voorkennis leidt zomaar tot vooroordelen, en dan ga je vragen niet meer stellen. En dat is juist de kern van audits: open vragen stellen, doorvragen om uiteindelijk een conclusie te kunnen trekken. Je stelt alleen vragen als je nieuwsgierig bent. En als je maar lang genoeg auditor bent én in een kleine organisatie zit weet je op een gegeven moment ongeveer alles wel. En ben je dus niet meer nieuwsgierig. Dan wordt het lastig. Niet alleen de organisatie zelf maar ook de auditor verliest interesse en motivatie! En zo verdampt het nut van audits...”


En wat gaat De Auditorspool hieraan veranderen?

“...Door binnen een branche en een regio bij elkaar audits te gaan doen krijg je impact. Je gebruikt elkaars ervaren auditoren en voegt daar een essentieel ingrediënt aan toe: ‘frisse blik’. Je krijgt een gemotiveerde auditor van een collega bedrijf die bekend is met jouw business en er ‘open’ in gaat. Dat heeft een aantal zeer interessante kanten. Er worden nieuwe vragen gesteld en je interne audit krijgt een tweede leven...”


Gaat dat niet allemaal heel veel tijd en geld kosten? Organiseren, voorbereiden, reizen enzovoort?

“...kwaliteitsmanagers besteden het grootste deel van hun tijd aan audits. Maar waar gaat die tijd in zitten? Motiveren van auditoren om de audits te doen? Of het rapport te maken. Dat vreet energie. Doordat wij gemotiveerde, goede auditoren selecteren en een stuk van de organisatie voor onze rekening nemen wordt er juist tijd en geld bespaard! Tijd die goed besteed kan worden om juist iets met de uitkomsten van de audits te doen. Zo helpen audits je organisatie te versterken en heb je dus resultaat...”


En hoe kan je meedoen?

“...per september gaan we starten met een aantal pools van maximaal 5 bedrijven. We zoeken bedrijven die bij elkaar passen. Dus bijvoorbeeld niet elkaars concurrent zijn, in dezelfde regio zitten en van elkaar kunnen leren. Vervolgens screenen we de auditoren, check voor alle details www.auditorspool.nl . We hebben er enorm veel zin in!...”

Jurriaan Julsing

Meer inspiratie Bel me