Herrmann logo

actief in kwaliteit

Praktijkvoorbeeld: Faalkosten

faalkosten

Fouten, en de daarmee samenhangende kosten, aanpakken is zeer de moeite waard. In het onderstaande praktijkvoorbeeld kan je kennismaken met betonfabriek ‘De Molen’ en hoe het samen met Herrmann is gelukt €130.000,- aan faalkosten te besparen.

Achtergrond

Betonfabriek ‘De Molen’ * produceert betonnen putten, rioolbuizen en drinkwaterleidingen. Bij het bedrijf werken zo’n 130 man. Om de winstgevendheid te verhogen tracht de leiding de kosten terug te brengen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Kwaliteitskosten

De ‘kwaliteitskosten’ zijn alle kosten die gemaakt moeten worden om een bepaald kwaliteitsniveau te waarborgen plus alle kosten die ontstaan door fouten. Dergelijke kosten kunnen zomaar 15-20% van de omzet uitmaken en kunnen worden onderverdeeld in:

  • Preventiekosten, alle kosten die gemaakt worden om problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld preventief onderhoud aan de productiemiddelen.
  • Beoordelingskosten, de kosten die gemaakt worden om de kwaliteit vast te stellen. Denk aan keuringskosten.
  • Faalkosten, alle kosten als gevolg van kwaliteitsproblemen. Bijvoorbeeld claims, afval en herstelkosten naar aanleiding van afkeur. In feite zijn dit verspillingen.

Deze kwaliteitskosten worden grotendeels niet als zodanig geboekt en zijn dus ‘verborgen’.

De aanpak

Het plan

Er werd in samenwerking met Herrmann een plan gemaakt om de kwaliteitskosten significant terug te brengen. Het plan werd aan het MT gepresenteerd, waarbij vooral de positieve intenties werden benadrukt.

Kwaliteitskosten: hoe vind je ze?

Er werd gestart gesprekken en een schatting van de kwaliteitskosten. Met de nodige steun van de controller werden de totale kwaliteitskosten van ‘De Molen’ ingeschat op €2.100.000,- per jaar. Deze kosten werden uitgesplitst en zo kwamen significante verschillen naar voren. Genoeg reden om de productie van de putten nader te bekijken.

Vierkante putten

Putten worden in diverse maten geproduceerd en de aansluitpunten (gaten) worden op verzoek van de opdrachtgever geplaatst. Zo is vrijwel iedere put uniek en op maat gemaakt. Bij de productie wordt een mal opgebouwd aan de hand van een tekening, die de werkvoorbereider aanlevert.

De oorzaak aan het licht

Hoe kon het zijn dat er zoveel afval ontstond, dat zoveel hersteld moest worden bij de productie van putten? Herrmann analyseerde samen met de voorman en de werkvoorbereider enkele recente voorvallen. Door goed door te vragen werd duidelijk dat wijzigingen op lopende orders voor veel problemen zorgen. Deze wijzigingen leiden tot meerdere versies van tekeningen op de werkvloer, met als resultaat een foutieve put….

Kleine veranderingen, veel effect

De voorman en de werkvoorbereider kwamen, met een beetje begeleiding van Herrmann, al snel tot een oplossing. De werkvoorbereider nam voortaan de vervallen tekening weer in én er werd afgesproken consequent overleg te hebben bij wijzigingen. Het effect van deze wijzigingen werd gedurende een kwartaal gevolgd en bleek aanzienlijk. Met deze eenvoudige ingrepen werd alleen al bij de vierkante putten een besparing van €130.000,- op jaarbasis bereikt!

Concluderend

Fouten maken is vrijwel onoverkomelijk. Dezelfde fouten blijven maken is vaak wel te voorkomen. Door kritisch naar de faalkosten te kijken, goed te luisteren naar de werkvloer en bovenal te zoeken naar de échte oorzaak van knelpunten kan heel veel met heel weinig bereikt worden.

* Er is bewust gekozen voor fictieve namen van organisaties

Meer inspiratie Bel me