Herrmann logo

actief in kwaliteit

Praktijkvoorbeeld: Grip op inkoop

analyseapparatuur

Een goede samenwerking met toeleveranciers is uiterst waardevol. Een betrouwbare leverancier, die meedenkt en kwaliteit levert waar je van op aan kunt bespaart een hoop problemen. In dit praktijkvoorbeeld kan je kennismaken met het bedrijf Sensor* en hoe het samen met Herrmann is gelukt grip te krijgen op de toeleveranciers.

Achtergrond

Sensor ontwikkelt en produceert analyseapparatuur. Onderdelen worden ingekocht bij een 20-tal leveranciers waar al lange tijd mee wordt samengewerkt. Een deel hiervan levert handelsgoederen. De overige leveranciers leveren producten die geheel op maat zijn ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de behuizing. Sensor heeft één inkoper die zich hoofdzakelijk inzet om goede prijsafspraken te maken en bestellingen op tijd binnen te krijgen.

De aanpak

De aanleiding

Klanten stellen hoge eisen, zowel aan de apparatuur als aan de service en levertijden. Sensor heeft moeite aan deze eisen te voldoen onder andere door de kwaliteit van de toeleveringen. Fouten zorgen voor een enorm tijdverlies bij de productie. Om de kwaliteit op een hoger niveau te krijgen moest er gewoon wat gebeuren.

Een plan

In overleg tussen de leiding van Sensor en Herrmann werd een plan gemaakt met als doel meer grip te krijgen op de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid van de strategische toeleveranciers, onder andere door leveranciersaudits te gaan doen.

Leveranciersaudits

Bij de leveranciers werden audits aangekondigd, hierbij werd ook heel duidelijk uitgelegd wat met de audits beoogd werd. Verder werd besloten de audits te doen in samenwerking met Herrmann. De kwaliteitsmanager hierover:
"…we hadden geen ervaring met deze vorm van audits en wilden er wel echt wat uithalen. Als we met eigen mensen deze audits zouden gaan doen zou het naar alle waarschijnlijkheid uitdraaien op fouten zoeken of een discussie wie de schuld van iets heeft. Juist met een externe voorkom je dit …”.

Luisteren naar de werkvloer

Bij iedere audit werd heel bewust de werkvloer opgezocht:
“…doordat we echt de werkvloer opzoeken krijgen we de mensen te spreken die uiteindelijk het werk voor ons doen. En het zijn juist die mensen die ons de meest waardevolle informatie geven. Natuurlijk is ook belangrijk om met de directie of het management te spreken, maar als je echt wil weten hoe dingen gaan moet je de mensen zelf spreken…”.

Resultaten

Van iedere audit werd een rapport gemaakt en er werd aan de leverancier gevraagd hierop te reageren, of te wel acties aan te geven. Een deel van de acties was echter voor Sensor zelf.
“…doordat je heel duidelijk zoekt naar verbetermogelijkheden is het logisch dat jezelf ook dingen oppakt. Zo hebben we meermalen te horen gekregen dat men graag een forecast wil om leveringssnelheid en leverbetrouwbaarheid te kunnen bevorderen. Maar ook de leveranciers zelf hebben van alles gedaan. Zo zijn er afspraken gemaakt over het testen. Wijzelf hoeven nu nog alleen maar steekproefsgewijs de binnenkomende producten te controleren en hebben veel minder complicaties bij de assemblage…”.

Samenwerkingsovereenkomsten

De gewijzigde afspraken tussen Sensor en de leveranciers werden in samenwerkingsovereenkomsten vastgelegd. Deze vormen het uitgangspunt voor een volgende audit bij de leveranciers.
“…wat we niet verwacht hadden is dat leveranciers heel anders tegen ons aan zijn gaan kijken. Doordat we de moeite hebben genomen naar de leveranciers toe te gaan, goed te luisteren en heel bewust zoeken naar verbetermogelijkheden, lijkt het wel alsof men meer zijn best wil doen voor ons. Dat blijkt wel uit de hoeveelheid verbetersuggesties die we sinds de audits ontvangen...”.

Concluderend

Verbeteren kan in veel gevallen met heel eenvoudige maatregelen. Door je leveranciers erbij te betrekken kan veel bereikt worden. Met leveranciersaudits heb je een uitgelezen mogelijkheid de samenwerking naar een hoger plan te krijgen.

* Er is bewust gekozen voor een fictieve naam

Meer inspiratie Bel me