Herrmann logo

actief in kwaliteit

Praktijkvoorbeeld: Klachten

klachten

Klachten en kritiek. Iedere organisatie heeft ermee te maken. In het onderstaande praktijkvoorbeeld kan je kennismaken met ‘Handelsonderneming Janssen’ en hoe dit bedrijf met steun van Herrmann de omgang met klachten drastisch wist om te draaien.

Achtergrond

Handelsonderneming Janssen is een leverancier van afsluiters. Er werken zo’n 60 man, waarvan meer dan de helft contact heeft met klanten. De markt waarin geopereerd wordt is verre van eenvoudig. Er is veel concurrentie en het behouden de klanten is een voortdurende strijd. Goede kwaliteit, korte levertijden en blijvend aansluiten bij de verwachtingen van de klanten worden gezien als de succesfactoren.

Klachten

Vrijwel niemand vindt het leuk om te horen dat hij of zij iets niet goed heeft gedaan. Er zijn genoeg redenen om toch bij klachten stil te staan. Bijvoorbeeld: kan je er lering uit trekken? Heb je eigenlijk de wel optimaal gebruik gemaakt van de ontstane situatie? Juist als er iets fout is gegaan kun je je van je beste kant laten zien en échte betrokkenheid met de klant tonen.

De aanpak

De aanleiding

Klanten van Janssen gaven regelmatig aan niet gelukkig te zijn over de wijze waarop er met klachten wordt om gegaan. De directie besloot daarom de klachtenbehandeling aan te pakken.

Het plan

Er werd in samenwerking met Herrmann een plan gemaakt met de volgende aandachtspunten:

  • duidelijke en zinvolle afspraken rondom de klachtenbehandeling;
  • open en constructieve communicatie over klachten, zowel intern als naar de klant.

Een en ander moest leiden tot een snellere afhandeling en een stijging in de waardering.

Duidelijke en zinvolle afspraken

Er werd gestart met een sessie onder leiding van Herrmann waarbij enkele commerciële medewerkers de werkwijze bij de klachtenafhandeling uiteenzetten. Dit leidde tot een aantal opvallende zaken. Zo bleken er grote verschillen te bestaan over de vraag wanneer ‘iets een klacht’ is. Maar ook over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden rondom de afhandeling bleek geen duidelijkheid. Het resultaat van de sessie was een opsomming van de knelpunten.

Vervolgens werden diverse acties in gang gezet en medewerkers werden verzocht om zelf met suggesties te komen. Zo werd het CRM-pakket aangepast voor een betere bewaking en analyse. Werden bevoegdheden gegeven om een vlotte afhandeling mogelijk te maken. En tot slot werden er afspraken gemaakt over responstijden, de bewaking en de analyse van klachten.

Open communicatie over klachten

Nu er duidelijkheid was, werd vervolgens aandacht besteed aan het implementeren van de veranderingen. Bij alle afdelingen werden korte workshops gehouden met veel aandacht voor de gedachte ‘erachter’. Maar ook van de leidinggevenden werd het nodige verwacht: klachten op een positieve wijze bespreekbaar maken, de échte oorzaak achterhalen en verbeteracties stimuleren. Allemaal cruciaal om resultaat te krijgen.

Resultaat, langzaam maar zeker

Na al deze initiatieven werden de resultaten zichtbaar: de gemiddelde termijn waarbinnen klachten werden afgehandeld kon worden teruggebracht van 30 dagen naar 13 dagen. Er werden maar liefst 23 verbeteracties uitgevoerd. De waardering door klanten ging met bijna een punt omhoog.

Concluderend

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Dat zal altijd wel zo blijven zolang het mensenwerk betreft. Open staan voor kritiek, leren van fouten, je organisatie ermee versterken, betrokkenheid tonen, dat is niet altijd eenvoudig, maar wel heel zinvol. Als dat lukt wordt je iedere dag beter en laat je menig concurrent snel achter je.

* Er is bewust gekozen voor fictieve namen van organisaties

Meer inspiratie Bel me

Inspiratiebron

Herrmann Beachvolleybal 2023
Teamspirit
Tips voor zinvolle controles en inspecties
Team Hermann in de groei
Waarom is ISO 9001-certificatie ondanks alles toch zo populair?
Auditstress
Een bevinding? Help!
Confed zet stappen (samen met Herrmann)
Even voorstellen
Herrmann Beach Volleyball 2022
De auditor en de voetbalcoach, wat hebben zij gemeen? (en waarom audits nuttig kunnen zijn)
Video: Verspilling voorkomen
De kracht van tegenspraak in het nemen van beslissingen
Trainingen voor de food, zo maken we het verschil
Is die negatieve feedback echt zo onterecht als je denkt?
Video: Borgen wat goed gaat
Video: Luisteren naar klanten
Video: Leren van fouten
Voor wat hoort wat
Webinars bij Herrmann
Klantenfeedback als aanjager voor het verbeterproces
Tips voor het vinden en aanpakken van Root Causes
Leren van fouten is geld verdienen!
Herrmann kennismaking
Werken aan verbeteringen, samen met de leverancier
Tips voor een klanttevredenheidsonderzoek met impact
Voorzorg is vergif
Tips voor online audits
Inzet werkstudent
Workshops van Herrmann? Een unieke kans om van elkaar te leren
Beach Volleybal 2019; een daverend succes!
Team Herrmann groeit
Herrmann Beach Volleyball 2019
Wat verstaan we onder informatie?
De zin en onzin van klanttevredenheidsonderzoeken
Begin met de 'grote vissen'
Overwegingen bij interne audits
10 tips voor een compact kwaliteitsmanagementsysteem
10 tips voor de management review
Wollig gedoe (of juist niet)
10 tips om klachten om te zetten in verbetering
Ezelsbruggetjes voor een goed gesprek
10 tips voor succesvolle leveranciersaudits
Audit tips van de kenners
Tips voor praktische informatiebeveiliging
Top 10 tips voor interne audits
Top 10 tips voor het aanpakken van faalkosten
10 tips over risico’s en kansen
Quikscan ISO27001