Herrmann logo

actief in kwaliteit

Praktijkvoorbeeld: Verbeteren doe je samen

Oorzaken van problemen wegnemen. Afkeur drastisch terugbrengen. Faalkosten reduceren. Om duurzaam te verbeteren moeten er bijna altijd zaken veranderen. En terugvallen op oude routines ligt altijd op de loer. In dit praktijkvoorbeeld kun je lezen hoe onderneming Vessel* dit heeft aangepakt.

Achtergrond

Vessel is een tankopslagbedrijf. De onderneming slaat chemicaliën op voor diverse grote concerns. Vessel biedt naast tankopslag ook diverse overslagmogelijkheden, zoals het laden en lossen van wagons, schepen en tankauto's.

Verbeteren en risico's beheersen

De hoogte van de risico’s vragen om een foutloze dienstverlening: een incident kan zomaar leiden tot ernstige ongevallen en schades. Kortom voorkomen is cruciaal. En dit staat juist in schril contrast met de wens voor snelheid en flexibiliteit. Chauffeurs willen zo snel mogelijk weer de weg op. Schippers zo snel mogelijk afmeren. En opdrachtgevers willen maximale flexibiliteit: snel een wijziging op het laatste moment. Maar Vessel mag geen fouten maken...

De aanpak

De aanleiding
Het kon niet uitblijven: biodiesel werd vanuit een tankauto gelost in een tank met ethanol. Gevolg was niet alleen een vervuilde tank, maar ook tonnen vervuild eindproduct en vervuilde installaties. Dit voorval en enkele 'near misses' hebben ertoe geleid dat Vessel besloot dat er echt iets moest gebeuren. En dit keer met blijvend resultaat.

Verbeterteams
In een overleg met de leiding werd besloten de werkvloer er nadrukkelijk bij te betrekken. De kwaliteitsmanager:

“...we hebben in het verleden te vaak gedacht zaken voor de operationele medewerkers op te lossen. Dat leidde uiteindelijk tot weinig resultaat. Na enige tijd vervalt men weer in de oude gewoontes. Op advies van Herrmann zijn we onze medewerkers er heel nadrukkelijk bij gaan betrekken. Zo hebben we een team geformeerd met als opdracht hoe we kunnen voorkomen dat we op de verkeerde tank lossen...”.

Het team bestond uit 3 medewerkers uit verschillende disciplines en met een directe betrokkenheid. In sessies van maximaal 1 uur werd stap voor stap progressie geboekt.

“...goede begeleiding is met dit soort zaken echt belangrijk. Herrmann zorgt ervoor dat de stappen snel en efficiënt genomen worden. Maar de kern komt van ons zelf. Onze collega's komen met ideeën en voelen zich eigenaar van het probleem. Alleen dat al is pure winst. Begeleiding is goed om de snelheid erin te houden en iedereen bij de les te houden...”.

Resultaten
Na enkele sessies konden de eerste resultaten gepresenteerd worden:

“... veel fouten bleken in het verleden veroorzaakt te zijn doordat de operators moeite hadden de juiste slang te kiezen. Temeer omdat die slangen allemaal kriskras door elkaar liggen. Het team heeft hier zelf een heel praktische oplossing voor aangedragen. Alle slangen hebben een unieke kleurencombinatie gekregen. Verder wordt op de werkbonnen met de kleuren aangegeven welke slang je moet gebruiken. Het team heeft deze werkwijze een aantal maanden uitgeprobeerd en de resultaten zijn goed. Geen enkele fout meer...”.

Vasthouden
Na een half jaar kon er geëvalueerd worden: werkt de aanpak met de verbeterteams voor Vessel? En leidt het tot blijvende resultaten?

“...het enthousiasme en de bemoedigende resultaten hebben ertoe geleid we inmiddels 3 nieuwe verbeterteams aan het werk hebben. Of dit nu theoretisch tot de beste oplossingen leidt of niet vinden we niet zo belangrijk. Men heeft het zelf bedacht en uitgevoerd. En corrigeert elkaar als dat nodig is. Oftewel het wordt gedragen. Zo maak je verbeteren leuk, zinvol en vooral heel erg effectief...”.

Concluderend
Door medewerkers te laten meedenken en meewerken worden draagvlak en resultaat verzekerd. Zo wordt verbeteren effectief, leuk en vooral zinvol!

* Er is bewust gekozen voor fictieve namen van organisaties

Meer inspiratie Bel me

Inspiratiebron

Herrmann Beachvolleybal 2023
Teamspirit
Tips voor zinvolle controles en inspecties
Team Hermann in de groei
Waarom is ISO 9001-certificatie ondanks alles toch zo populair?
Auditstress
Een bevinding? Help!
Confed zet stappen (samen met Herrmann)
Even voorstellen
Herrmann Beach Volleyball 2022
De auditor en de voetbalcoach, wat hebben zij gemeen? (en waarom audits nuttig kunnen zijn)
Video: Verspilling voorkomen
De kracht van tegenspraak in het nemen van beslissingen
Trainingen voor de food, zo maken we het verschil
Is die negatieve feedback echt zo onterecht als je denkt?
Video: Borgen wat goed gaat
Video: Luisteren naar klanten
Video: Leren van fouten
Voor wat hoort wat
Webinars bij Herrmann
Klantenfeedback als aanjager voor het verbeterproces
Tips voor het vinden en aanpakken van Root Causes
Leren van fouten is geld verdienen!
Herrmann kennismaking
Werken aan verbeteringen, samen met de leverancier
Tips voor een klanttevredenheidsonderzoek met impact
Voorzorg is vergif
Tips voor online audits
Inzet werkstudent
Workshops van Herrmann? Een unieke kans om van elkaar te leren
Beach Volleybal 2019; een daverend succes!
Team Herrmann groeit
Herrmann Beach Volleyball 2019
Wat verstaan we onder informatie?
De zin en onzin van klanttevredenheidsonderzoeken
Begin met de 'grote vissen'
Overwegingen bij interne audits
10 tips voor een compact kwaliteitsmanagementsysteem
10 tips voor de management review
Wollig gedoe (of juist niet)
10 tips om klachten om te zetten in verbetering
Ezelsbruggetjes voor een goed gesprek
10 tips voor succesvolle leveranciersaudits
Audit tips van de kenners
Tips voor praktische informatiebeveiliging
Top 10 tips voor interne audits
Top 10 tips voor het aanpakken van faalkosten
10 tips over risico’s en kansen
Quikscan ISO27001